ZEBRANIE RODZICÓW 17 LISTOPADA 2022 R.

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 17 listopada 2022 r. /czwartek/ o godz. 16:00 w wyznaczonych salach według następującego porządku:

  1. Wystąpienie Dyrektora Szkoły
  2. Wsparcie pedagogiczne Rodziców – „Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży” p. Agata Sokół
  3. Spotkanie z wychowawcami klas

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o udział w zebraniu.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

 

Sale na spotkania z wychowawcami

Lp. Klasa Rozszerzenia Wychowawca  
        1.          1lap język polski, historia, wos Aleksandra Ostapowicz  

204

matematyka, geografia, język angielski
        2.          1lp język polski, historia, wos Renata Manowiec 251
        3.          1lb biologia, chemia,język angielski Bogdan Trościańczyk  

 

53a

        4.          1tl technik logistyk Ewa Mackiewicz 253
        5.          1ti technik informatyk Marcin Frączek 1.01
        6.          1tei technik ekonomista Magdalena Iwańczuk 208
technik informatyk
        7.          1tbm technik budownictwa Jacek Świć 1.16
technik mechanik
        8.          1tf technik usług fryzjerskich Sylwia Antoniuk 109
        9.          1tg technik żywienia i usług gastronomicznych Agnieszka Śledź 050
      10.        1ts technik pojazdów samochodowych Kamila Szyszko 250
      11.        1gb kucharz Ewelina Jędrzejewicz 052
stolarz
      12.        1h sprzedawca Katarzyna Pszczółkowska  

 

053

      13.        1e elektryk Sławomir Czarnecki  

1.18

      14.        1s mechanik pojazdów samochodowych Karol Michalak  

053a

      15.        1sm mechanik pojazdów samochodowych Ewelina Kozyra – Sikorska 0.20
murarz – tynkarz
      16.        1o kucharz Dariusz Demianiuk  

 

         020

mechanik pojazdów samochodowych
stolarz
      17.        2LD geografia, jęz. angielski Grzegorz Litwiniec —-
      18.        2la język polski, historia, wos Dorota Krasucka 101
      19.        2lb matematyka, geografia, język angielski Małgorzata Więcławska 108
biologia, chemia,język angielski 
      20.        2tfe technik ekonomista Edyta Fijałek 209
technik usług fryzjerskich
      21.        2tlg technik logistyk Bogdan Fijałek  

1.41

technik żywienia i usług gastronomicznych
      22.        2ti technik informatyk Katarzyna Zakrzewska 151
      23.        2tsb technik pojazdów samochodowych Joanna
Wójcik-Demianiuk
202
technik budownictwa  
      24.        2s mechanik pojazdów samochodowych Mateusz Karpiński 027
      25.        2gm kucharz Jacek Michalak 1.20
murarz – tynkarz
      26.        2hb sprzedawca Elżbieta Cybulska 021
stolarz
      27.        2bes ślusarz Adam Borysiuk  

1.19

elektryk
mechanik pojazdów samochodowych
      28.        2o kucharz Sylwia Mikołajczyk  

255

mechanik pojazdów samochodowych
stolarz
      29.        3la język polski, historia, wos Katarzyna Mackiewicz 153
      30.        3lb matematyka, geografia, język angielski Aneta Kondraciuk  

201

biologia, chemia,język angielski
      31.        3tfg technik usług fryzjerskich Anna

Kocyła – Grabowska

51
technik żywienia i usług gastronomicznych
      32.        3tsbe technik pojazdów samochodowych Halina Uss  

252

technik budownictwa
technik ekonomista
      33.        3ti technik informatyk Agnieszka Frączek 152
      34.        3tl technik logistyk Magdalena Sadoch 1.11
      35.        3s mechanik pojazdów samochodowych Mateusz Bożym 026
      36.        3gh kucharz Anna Matysiak 051
sprzedawca
      37.        3beb ślusarz Zbigniew Zaniewicz 150
elektryk
stolarz
      38.        3o kucharz Anna Rozwadowska  

023

mechanik pojazdów samochodowych
      39.        4labp język polski, historia, wos, Jolanta Bilska 254
matematyka, biologia, chemia
      40.        4tshp technik pojazdów samochodowych Wojciech Mackiewicz 1.14
technik hotelarstwa
      41.        4tip technik informatyk Maciej Celiński 154
      42.        4telp technik ekonomista Anna Gryta 52
technik logistyk
      43.        4tbmp technik budownictwa Piotr Mackiewicz 206
technik mechanik
      44.        4tfgp technik usług fryzjerskich Małgorzata Tokarska  

1.40

technik żywienia i usług gastronomicznych
      45.        4tbmg technik budownictwa Ewelina Muszyńska 0.17
technik mechanik
      46.        4tsehg technik pojazdów samochodowych Renata Litwiniec  

102

technik ekonomista
technik hotelarstwa
      47.        4tfgg technik usług fryzjerskich Katarzyna Magier 50
technik żywienia i usług gastronomicznych
      48.        4tig technik informatyk Tomasz Sikora 1.03
      49.        4tlg technik logistyk Magdalena Zabielska 53
      50.        3LD matematyka, geografia, jęz. obcy Barbara Ładna —–