Powstała strzelnica wirtualna w radzyńskim ZSP

Na początku 2023 roku z inicjatywą utworzenia strzelnicy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w ramach projektu „Strzelnica w powiecie”   wystąpiła do władz Powiatu Radzyńskiego Grażyna Dzida, dyrektor ZSP. Wniosek został pozytywnie przyjęty prze Starostę Radzyńskiego Szczepana Niebrzegowskiego. W czerwcu 2023 r. została podpisana umowa na realizację projektu pomiędzy Dysponentem – przedstawicielem Ministerstwa Obrony Narodowej, a Beneficjentem -przedstawicielami Powiatu Radzyńskiego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 172150 zł., dysponent udzielił dofinansowania w kwocie 135998,50 zł., beneficjent zapewnił wkład własny środków finansowych w  wysokości 36151,50 zł.

 Powstanie strzelnicy jest elementem konsekwentnie realizowanych działań w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, zmierzających do uatrakcyjnienia nauki związanej z realizacją zajęć edukacyjnych. Nowa przestrzeń została wyposażona w program symulacyjny Pojedynek, po cztery repliki pistoletu Glock 19X oraz karabinu Heckler & Koch HK416 zaopatrzone w czujniki elektroniczne (laserowe) umożliwiające ćwiczenia strzeleckie. Wszystkie repliki ASG broni działają w systemie blow-back, zasilane green-gaz, co strzelcowi daje odczucie do złudzenia przypominające strzelanie z broni palnej.  Wyposażenie strzelnicy obejmuje również pozostałą część osprzętu niezbędnego do jej funkcjonowania np. moduł projekcji (MP). Strzelnica będzie głównie przeznaczona na  potrzeby dydaktycznych uczniów. Jej funkcjonowanie i wyposażenie przyniesie wymierne korzyści w procesie dydaktycznym i wpłynie na rozwijanie umiejętności strzeleckich oraz postaw proobronnych. Dostęp do strzelnicy w czasie zajęć bez konieczności organizowania wyjazdu jest wygodnym i bezpiecznym rozwiązaniem w szczególności dla obecnych, ale i przyszłych uczniów ZSP.

Ze strzelnicy będą mogli też korzystać uczniowie pozostałych szkół ponadpodstawowych Powiatu Radzyńskiego w ramach realizacji podstawy programowej przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa oraz mieszkańcy powiatu i pracownicy organizacji pozarządowych.