Weronika Sposób w finale krajowym konkursu Państwowej Inspekcji Pracy

Weronika Sposób  z klasy trzeciej technikum ZSP w zawodzie technik ekonomista zajęła drugie miejsce w etapie regionalnym konkursu PIP i jako jedna z trojga uczniów będzie reprezentowała województwo lubelskie w finale centralnym. Jest to duże osiągnięcie, gdyż uczniowie  ZSP po raz pierwszy brali udział w tym konkursie.

Konkurs Państwowej Inspekcji Pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” sprawdza wiedzę uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczącą przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej. Konkurs realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” przeprowadzony jest w trzech etapach. W etapie szkolnym trzy nasze uczennice rozwiązały test bezbłędnie: Weronika Sposób, Kinga Walczyna i Dominika Matuszewska. By wyłonić dwóch regulaminowych przedstawicieli do etapu wojewódzkiego trzeba było przeprowadzić dogrywkę.

Weroniko GRATULUJEMY i życzymy powodzenia.

09