Rok szkolny 2009/2010 rozpoczęty!

Image1 września 2009 roku społeczność szkolna ZSP powitała nadejście kolejnego roku szkolnego. Po dwumiesięcznym wypoczynku pełni zapału do pracy spotkali się na hali widowiskowo-sportowej uczniowie i pracownicy szkoły, by oficjalnie rozpocząć dziesięć miesięcy wytężonej pracy.

 

Uroczystość rozpoczęła się częścią artystyczną, przygotowaną przez Panie Teresę Filipiuk i Ewę Pałasz, a poświęconą upamiętnieniu okrągłej – siedemdziesiątej – rocznicy wybuchu II wojny światowej. Publiczność w skupieniu wysłuchała wzruszającego montażu słowno-muzycznego, z szacunkiem wracając myślami do wydarzeń z przeszłości. Po owym wystąpieniu nadszedł czas na przemówienie Pana Dyrektora Zdzisława Janusa, który w skrócie przedstawił wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych, będące wynikiem ubiegłorocznej pracy uczniów i grona pedagogicznego oraz oficjalnie pożegnał odchodzącego na emeryturę jednego z jego członków, Pana Waldemara Chacewicza. Wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanegoNastępny punkt programu stanowiło wręczenie przez Pana Starostę Jerzego Kułaka aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli mianowanych niebagatelnej liczbie dziesięciu pedagogów, poprzedzone ślubowaniem o następującej treści:

Ślubuję rzetelnie pełnić swą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży,

dążyć do pełni rozwoju osobowego uczniów i własnej,

kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny,

tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto w czasie wakacji awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego uzyskały trzy osoby, zaś dwie kolejne otrzymały od Pana Dyrektora akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. I wreszcie nadszedł czas na bezpośrednie spotkanie zespołów klasowych z wychowawcami. Redakcja Promenady życzy wszystkim uczniom dobrego startu w świeżo rozpoczętym roku szkolnym.     

Więcej kliknij tutaj