Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik pojazdów samochodowych:

  • MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
  • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych stażach zawodowych w Grecji i na terenie naszego kraju, za które otrzymują wynagrodzenie.

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH to zawód bezpośrednio powiązany z rozwojem nowych technologii. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie.

Absolwent tego kierunku jest specjalistą z dziedziny naprawy

i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także ich diagnostyki. Zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w następujących przedsiębiorstwach:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych
  • zakładach produkcyjnych naprawczych pojazdów samochodowych
  • stacjach kontroli pojazdów
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami
  • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym czy przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Kształcenie na kierunku technik pojazdów samochodowych odbywa się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii ze ścisłą współpracą z przedsiębiorstwami branży samochodowej zarówno produkujących i dystrybuujących części samochodowe, chemię motoryzacyjną jak również zajmującymi się obsługą i naprawą pojazdów samochodowych. Szkoła ściśle współpracuje z takimi firmami jak NOVOL, InterCars, Febi, Hella, Filtron.

Nasza szkoła jako jedna z 23 szkół z Polski uczestniczy w programie „Młode kadry” organizowanym przez sieć InterCars, co umożliwia uczniom uzyskiwanie certyfikatów pożądanych przez pracodawców. Uczniowie technikum pojazdów samochodowych naszej szkoły zdobywają tytuły laureatów i finalistów Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników oraz indeksy na wyższe uczelnie.

Jeśli wybierzesz ten kierunek, masz ogromne szanse nie tyko realizować swoje pasje, ale też stanąć na podium wśród najlepszych uczniów szkól samochodowych Polski!