Technik pojazdów samochodowych

Informator                                           

Kwalifikacje:Technik pojazdów samochodowych

MG.18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
MG.43 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Rozszerzenie: matematyka i fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
– technik pojazdów samochodowych

Absolwenci technikum pojazdów samochodowych będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych
2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych
3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych