Technik logistyk

Informator                                             

Technik logistykKwalifikacje:

AU.22 – Obsługa magazynów

AU.32- Organizacja transportu

Rozszerzenia: matematyka, geografia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem dyplomu technika logistyka potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik logistyk.

Absolwent technikum logistycznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu
2) przechowywania towarów
3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych
5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.