Technik logistyk

Kwalifikacje jakie uzyskuje uczeń kształcący się jako technik logistyk:

  • SPL.01. Obsługa magazynów. EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej
  • SPL.04. Organizacja transportu. EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy czwartej

Nauka trwa 5 lat.

Przedmioty rozszerzone

matematyka

geografia

Uczniowie mogą uczestniczyć w bezpłatnych stażach zawodowych w Grecji oraz w przedsiębiorstwach na terenie naszego kraju, za które otrzymują wynagrodzenie.

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy.

Czym zajmuje się technik logistyk ?

Technik logistyk prowadzi nadzór nad środkami transportu i współpracuje z magazynem oraz działem sprzedaży. Odpowiada za kontakty z firmami spedycyjnymi, a także z urzędami celnymi. Logistyk w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub handlowym organizuje sprawny i optymalny pod względem kosztów transport produktów lub surowców.

Kto powinien wybrać zawód technika logistyka?

To propozycja dla uczniów poszukujących ciekawego, nowatorskiego kierunku nauczania – gwarantującego pracę.

Gdzie można znaleźć pracę jako logistyk?

Logistycy znajdują zatrudnienie w każdej branży. Są poszukiwani głównie w handlu, usługach, spedycji i produkcji. Mogą też pracować jako specjaliści ds. planowania produkcji lub ds. gospodarki magazynowej.