Elektryk

Kwalifikację jaką uzyskuje uczeń kształcący się jako elektryk:

  • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych EGZAMIN pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej

Nauka trwa 3 lata.

Chciałbyś mieć elektryzującą pracę? – wybierz zawód ELEKTRYKA.

Z uwagi na odpowiedzialność ciążącą na elektryku, tego zawodu nie mogą wykonywać wszyscy. O wykonywaniu zawodu elektryka powinny pomyśleć osoby skrupulatne i odpowiedzialne. Nie bez znaczenia jest podzielność uwagi czy umiejętność analitycznego myślenia, oraz koncentracja na zadaniu i dążenie do jego zrealizowania. W nasze szkole Przyszli elektrycy kształcą się w profesjonalnie przygotowanych pracowniach, korzystają z nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, przyrządów elektrycznych oraz modeli dydaktycznych ułatwiających realizację ćwiczeń, a dodatkowe umiejętności uzyskują w ramach krajowych i zagranicznych staży zawodowych – wszystko zapewniamy bezpłatnie!

Elektryk jest zawodem poszukiwanym na lokalnym i krajowym rynku pracy i gwarantuje absolwentom zdobycie dobrze płatnej i ciekawej pracy w wielu branżach.

Po ukończeniu nauki w tym zawodzie możesz podjąć pracę w:

  • zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną (elektrowniach i zakładach energetycznych);
  • zakładach stosujących maszyny i urządzenia elektryczne;
  • produkujących maszyny i urządzenia elektryczne;
  • zakładach usługowych naprawiających maszyny i urządzenia elektryczne oraz elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego;
  • zakładach instalatorstwa elektrycznego (przy wykonywaniu instalacji elektrycznych);
  • Możesz założyć też własną firmę.

Zawód elektryka może być idealnym wyborem kariery dla Ciebie!