Elektromechanik

Szkoła Branżowa I Stopnia w zawodzie elektromechanik

Informator                                            

elektromechanikKwalifikacje zawodowe:

EE.04 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do:
sprawdzenia stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektryczne, lokalizowania i usuwania uszkodzeń,

wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych,

wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych,

montowania i naprawiania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

Okres nauki: 3 lata.

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.