Klasa administracyjno-prawna

Przedmioty rozszerzone

język polski

wiedza o społeczeństwie

historia

Nauka trwa 4 lata.

Klasa prowadzona jest pod patronatem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej prowadzonej przez szkołę z: Włochami, Grecją, Francją i Izraelem.

Klasa administracyjno – prawna to najlepsze rozwiązanie dla osób łączących humanistyczne zainteresowania z praktycznym myśleniem o przyszłości. Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym, czyli historia, wiedza o społeczeństwie i język polski, pozwalają poszerzyć horyzonty myślowe, lepiej rozumieć współczesność poprzez poznanie przeszłości oraz poprawnie nazywać wszystko co nas otacza posługując się piękną polszczyzną. Absolwent tej klasy może podjąć studia na wielu kierunkach takich jak: prawo, historia, archeologia, filologia polska, administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, dyplomacja, europeistyka, politologia, stosunki międzynarodowe, filozofia, pedagogika, socjologia, psychologia i wielu innych. Zajęcia odbywają się w świetnie wyposażonych salach lekcyjnych przy zastosowaniu metod aktywizujących. Szkoła współpracuje z Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Archiwum Państwowym w Lublinie oddział w Radzyniu Podlaskim oraz Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Uczniowie uczestniczą w warsztatach, lekcjach archiwalnych, konferencjach popularno-naukowych oraz różnych projektach, np.: „Szkoła Dialogu”, „My w historii, historia w nas”, poznają elementy prawa, zasady funkcjonowania sądownictwa i administracji publicznej. Mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań uczestnicząc w konkursach, olimpiadach, wycieczkach kulturoznawczych i historycznych oraz w życiu kulturalnym regionu. Wiedza i umiejętności zdobyte w tej klasie to dobry start w dorosłe życie, wszak już starożytni filozofowie stwierdzili, że „Historia magistra vitae est”.