Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Dane do wpłat na Radę Rodziców.
Proszę o wpisanie w tytule imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Rada Rodziców
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
im. Jana Pawła II
w Radzyniu Podlaskim
ul. Sikorskiego 15
21-300 Radzyń Podlaski

Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Nr konta: 52 8046 0002 2001 0000 0648 0001