„Każdy ma prawo żyć godnie, bez przemocy”

Image„Każdy ma prawo żyć godnie, bez przemocy”  – hasło to towarzyszyło  uczniom, którzy  pracowali na zajęciach warsztatowych w  ramach wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła pani Magdalena Iwańczuk. Zajęcia dotyczyły różnego rodzaju zjawisk przemocy, towarzyszących im mitów oraz możliwości i sposobów pomocy ofiarom. Wspólna praca i tematyka poruszona podczas warsztatów zaowocowały ciekawymi refleksjami dotyczącymi problemu przemocy oraz pozwoliły zaobserwować wśród uczniów postawę negowania wszelkich  jej przejawów.

 

mt_gallery: Więcej kliknij tutaj