Dyrekcja

 
Dyrektor szkoły
dr Grażyna Dzida

 
Wicedyrektor szkoły
mgr inż. Paweł Leszak
 
Wicedyrektor szkoły
mgr Barbara Zaniewicz
 
Wicedyrektor szkoły
dr Agnieszka Gątarczyk

kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Mariusz Antol

kierownik warsztatów
mgr inż. Wiesław Paszkowski

kierownik internatu
mgr inż. Marek Paszkowski