Dyrekcja

 
Dyrektor szkoły
dr Grażyna Dzida

 
 
Wicedyrektor szkoły
mgr inż. Wiesław Paszkowski
 
Wicedyrektor szkoły
mgr Dorota Krasucka
 
Wicedyrektor szkoły
mgr Anna Kocyła-Grabowska 

kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Mariusz Antol

 

kierownik warsztatów
mgr inż. Jacek Świć

kierownik internatu
mgr inż. Marek Paszkowski