Konkurs plastyczno-literacki

ImageDrodzy uczniowie!
Dzielnie walczymy o tytuł: Bezpieczna szkoła!
W listopadzie proponujemy Wam wzięcie udziału w konkursie plastyczno-literackim „Co powinno się zmienić  w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  Przeczytajcie uważnie regulamin konkursu, a wszelkie pytania kierujcie do Pani Joanny Wójcik-Demianiuk i Pani Doroty Krasuckiej – organizatorek konkursu.
Nagrody w tym konkursie – to nie tylko nasze uśmiechy do Was! Regulamin konkursu

KONKURS PLASTYCZNO – LITERACKI "BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ"
Hasło konkursowe:  Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić  relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)?

I. Cele konkursu
  1. Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności młodzieży
  2. Prezentacja i popularyzacja twórczości młodzieży
  3. Kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami bezpieczeństwa.
  4. Uwrażliwianie młodych ludzi na krzywdę innych oraz propagowanie asertywności.
II. Uczestnicy: Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.
III. Organizatorzy konkursu:  mgr Joanna Wójcik-Demianiuk i mgr Dorota Krasucka
IV. Warunki konkursu
  1.Prace plastyczne – format od A3 do A1, technika dowolna ( plakat, komiks, ulotka).
  2. Prace literackie np. opowiadanie, wiersz, tekst piosenki.  
  3. Każda praca musi mieć czytelnie wypełnioną (literami drukowanymi) kartę zgłoszenia  (Do odebrania u organizatorek konkursu).    
V. Termin składania prac
  1. Prace należy przekazać organizatorkom konkursu do dnia  21 XI 2014r.
VI. Ocena prac
  1. Komisję oceniającą powołują organizatorzy konkursu.
  2. Przy ocenianiu prac będą brana pod uwagę: zgodność pracy z tematem, wartość artystyczna pracy, samodzielność i oryginalność.
  3. 10 najlepszych prac zostanie nagrodzonych i wysłanych do Warszawy do jury konkursu "Bezpieczna Szkoła"
  4. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 26 XI 2014 r.
VII. Informacje o konkursie można uzyskać u organizatorek konkursu.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych z podaniem danych autora bez wypłacania honorariów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE ! Więcej kliknij tutaj