Matura 2018/2019

Komunikaty

UWAGA! Rok 2019 jest ostatnim rokiem w którym możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w „starej” formule.

Organizacja


Tematy na ustną część egzaminu maturalnego z języka polskiego „stara formuła” w roku szkolnym 2018/2019.

UWAGA! Rok 2019 jest ostatnim rokiem w którym możliwe jest przystąpienie do egzaminu maturalnego w „starej” formule.

Szanowni Państwo! Droga Rodzino Szkół noszących imię Świętego Jana Pawła II!

Uprzejmie informujemy, że termin zgłoszenia na XXXI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II został przedłużony. Na karty zgłoszenia czekamy do dnia 1 czerwca 2018 r.

Serdecznie zapraszam

W imieniu społeczności szkolnej

dr Grażyna Dzida
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

1 2