STYPENDIA RADZYŃSKIEGO STOWARZYSZENIA INICJATYW EDUKACYJNYCH ZA ROK SZKOLNY 2023/2024 ZOSTAŁY ROZDANE

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, działające na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży, przyznało nagrody i stypendia dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2023/2024 osiągnęli wysokie wyniki nie tylko w nauce, ale również w innych dziedzinach życia szkoły.

Należą do nich:

Marlena Michalak z klasy 2 technikum logistycznego, która otrzymała stypendium Imienia Patrona Szkoły Św. Jana Pawła II.

Osiągnięcia :

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkól Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przyznało również nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wysoką kulturę osobistą oraz reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach, a także uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Nagrody otrzymali:

 1. Bartłomiej Sławiński z klasy I tl za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 2. Martyna Mańko z klasy II lap za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 3. Kamil Maliszewski z klasy III tsb za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 4. Aleksandra Parać z klasy III te za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 5. Olga Świć z klasy III te za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 6. Julia Kosowska z klasy II lp za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 7. Natalia Kaliszuk z klasy II lp za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz bardzo dobre zachowanie
 8. Norbert Reda z klasy III bs za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 9. Weronika Mazurek z klasy IV te za reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym, kulturę osobistą udział w licznych konkursach  oraz wzorowe zachowanie
 10. Dorota Śmiecińska z klasy II lap za reprezentowanie szkoły konkursach, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 11. Alicja Ligęza z klasy III lb za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie
 12. Marta Fajnas z klasy III tef za reprezentowanie szkoły w licznych konkursach przedmiotowych, kulturę osobistą oraz wzorowe zachowanie.

Stypendystom serdecznie gratulujemy!!!!!