ZSP kuźnią talentów ekonomicznych

Kinga Sposób uzyskała tytuł laureata ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zajmując szesnaste miejsce w kraju. To kolejny sukces uczennicy Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

W dniach 7-8 kwietnia 2018 r. odbył się finał XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Pierwszego dnia 100 finalistów Olimpiady odpowiadało pisemnie na pytanie opisowe o charakterze ogólnym nawiązującym do hasła przewodniego Olimpiady  „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Finaliści rozwiązywali także zadanie analityczne i  test wielokrotnego wyboru.

Do części ustnej egzaminu – w drugim dniu zawodów – przystąpili tylko najlepsi uczestnicy,  części pisemnej. Każdy uczestnik podczas części ustnej egzaminu odpowiadał na pytanie zawarte w wylosowanym przez siebie zestawie pytań oraz prezentował wskazany przez jury jeden z pięciu wcześniej zadanych tematów. Pozwoliło to na wyłonienie najlepszych.

Organizatorem OWE jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne z siedzibą w Warszawie.

Celami OWE są:

  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką społeczno-ekonomiczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej,
  • propagowanie kultury ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania,
  • upowszechnianie nowoczesnej wiedzy ekonomicznej,
  • wyłanianie i wspieranie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży oraz zachęcanie jej do podejmowania studiów wyższych.

W przeddzień zawodów centralnych – 6 kwietnia 2018 r. – uczestnicy zawodów finałowych XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej spotkali się z prof. dr hab. Adamem Glapińskim – prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Kinga Sposób w bieżącym roku szkolnym została po raz trzeci laureatką ogólnopolskich olimpiad o tematyce ekonomicznej. Wytrwałość i ciężka praca przyniosły wyjątkowe efekty. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

„Zdjęcie Kingi z prezesem Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adamem Glapińskim”