Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych wyróżniony w Rankingu IT Szkoła

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w 2015 roku przystąpił do  internetowego, otwartego programu studiów e-learningowych w zakresie teorii oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) o nazwie „IT Szkoła”. Program realizowany był z inicjatywy nauczyciela informatyki mgr inż. Marcina Frączka wspieranego przez dyrektora szkoły dr Grażynę Dzidę we współpracy z Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki odpowiedzialną bezpośrednio za przygotowanie i realizację programu oraz Naukową Akademicką Siecią Komputerową. W minionym roku szkolnym kilkudziesięciu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uczestniczyło w konkursach, szkoleniach i wykładach online uzyskując dostęp do zasobów DreamSpark. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu szkoła otrzymała wyróżnienie w Rankingu IT Szkoła.

W ramach programu IT Szkoła uczestnicy otrzymują możliwość udziału w:

  • Certyfikowanych kursach e-learningowych (OTWARTE KURSY IT),
  • Wykładach stacjonarnych (WSZECHNICA INFORMATYCZNA) oraz w formacie DVD (WSZECHNICA INFORMATYCZNA online),
  • Konkursach tematycznych i akademickich kołach naukowych,
  • Innych przedsięwzięciach organizowanych w programie IT Szkoła, dla uczestników programu.

Materiałów do kursów i wykładów Programu IT Szkoła przygotowują czołowi polscy wykładowcy informatyki z najlepszych polskich i zagranicznych ośrodków akademickich. Uczniowie biorący udział w projekcie mają możliwość uzyskania dostępu do zasobów DreamSpark (MSDNAA), skąd całkowicie bezpłatnie mogą pobrać niektóre oprogramowanie firmy Microsoft, np. systemy operacyjne Windows czy narzędzia do tworzenia aplikacji. Warunkiem uzyskania dostępu jest pozytywne zaliczenie minimum 5 kursów online. Dzięki uczestnictwu szkoły w programie IT uczniowie nabywają dodatkowe umiejętności wykraczające poza program nauczania realizowany w technikum informatycznym i tym samym uzyskują bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów informatycznych.