Zenon Przesmycki- słynny radzynianin

ImageZenon Przesmycki  urodził się 22 grudnia 1861 w Radzyniu Podlaskim. Był poetą i wybitnym krytykiem literackim epoki Młodej Polski. Największe zasługi położył jako tłumacz i wydawca. W latach 1901-1907 redagował pismo "Chimera". Był odkrywcą i pierwszym wydawcą twórczości Cypriana Kamila Norwida, a także mecenasem wielu polskich artystów.  Po pierwszej wojnie światowej piastował urząd ministra kultury i sztuki, był także członkiem Polskiej Akademii Literatury. Do ostatnich chwil życia zajmował się gromadzeniem rozproszonego po całej Europie dorobku literackiego Cypriana Norwida. Zmarł w Warszawie w czasie powstania warszawskiego podczas  opracowywania rękopisów romantycznego poety.
Mając świadomość tych zasług Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Radzyniu Podlaskim  i pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej UMSC w Lublinie zorganizowało konkurs poświęcony życiu i twórczości wybitnego radzynianina. Konkurs literacki Życie i twórczość Zenona Przesmyckiego Miriama adresowany był do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu radzyńskiego. Gimnazjaliści mieli możliwość udziału w konkursie plastycznym Zenon Przesmycki – słynny radzynianin. Pocztówka promująca Radzyń Podlaski jako miejsce urodzin Zenona Przesmyckiego. Zadaniem konkursowym było indywidualne przygotowanie pracy plastycznej, nawiązującej do  wybranego aspektu twórczości Zenona Przesmyckiego i/lub eksponującej  związki artysty z Radzyniem Podlaskim i Podlasiem.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim. Finaliści otrzymali z rąk Pani Dyrektor dr Grażyny Dzidy nagrody rzeczowe i dyplomy. Wzięli  też udział w warsztatach, przygotowanych przez pracowników naukowych UMCS w Lublinie. Pani dr hab. Elżbieta Flis-Czerniak przeprowadziła zajęcia na temat poezji młodopolskiej, a pani dr Monika Gabryś-Sławińska pracowała z młodzieżą gimnazjalną  nad prawidłową emisją głosu. Uczniowie pod opieką nauczycielek języka polskiego: Pani Doroty Krasuckiej i Jolanty Bilskiej zorganizowali kawiarenkę literacką „CHIMERA” Były konkursy literackie, wspólne czytanie fragmentów wybranych utworów, quizy i  zabawa słowem. Organizatorzy planują cykliczną imprezę  „Urodziny Miriama”, aby utrwalić w powszechnej świadomości młodzieży szkolnej i mieszkańców naszego regionu zasługi wybitnego radzynianina Zenona Przesmyckiego. Nagrodzone  w konkursie plastycznym prace wydane zostaną w formie pocztówek.
Projekt współfinansowany był przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim Organizatorzy składają podziękowanie osobom i instytucjom, które wsparły  realizację projektu. Są to: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, UMCS Lublin, Lokalna Grupa Działania Zapiecek, Księgarnia  Hermes, Marcin Frączek, Joanna Wójcik- Demianiuk, Ewelina Wierzchowska, Dorota Krasucka, Piotr Hapka, Paweł Iwańczuk, Elżbieta Stasiowska, Agnieszka Śledź, Jacek Michalak. Szczególne podziękowania należą się młodzieży z klas gastronomicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, która zadbała o poczęstunek i ładny wystrój kawiarenki literackiej. Więcej kliknij tutaj