ZEBRANIE RODZICÓW

SERDECZNIE ZAPRASZAM RODZICÓW NA ZEBRANIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 19 GRUDNIA 2023 R. (WTOREK) WG NASTĘPUJĄCEGO PORZĄDKU:

16:30 WYSTĄPIENIE DYREKTORA SZKOŁY W HALI WIDOWISKOWO – SPORTOWEJ ZSP;

17:00 SPOTKANIE WYCHOWAWCÓW KLAS Z RODZICAMI.

ZE WZGLĘDU NA WAGĘ OMAWIANYCH SPRAW PROSZĘ O UDZIAŁ W ZEBRANIU.

UDZIAŁ W ZEBRANIU NIE DOTYCZY RODZICÓW KLAS MATURALNYCH, KTÓRYCH ZAPRASZAM DO INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z NAUCZYCIELAMI.

DYREKTOR SZKOŁY

DR GRAŻYNA DZIDA

WYKAZ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Lp. Klasa Rozszerzenia sala Wychowawca
        1.          1la grupa humanistyczna 254 Iwona Słowikowska
grupa prawno-administracyjna
        2.          1lb grupa biologiczno-medyczna 253a Agnieszka Gątarczyk
grupa matematyczno-politechniczna
        3.          1tbk technik budownictwa 0.20 Ewelina Muszyńska
technik elektryk
        4.          1tfh technik usług fryzjerskich 51 Katarzyna Magier
technik hotelarstwa
        5.          1tge technik żywienia i usług gastronom. 1.40 Monika Kitlińska
technik ekonomista
        6.          1ti technik informatyk 1.03 Tomasz Sikora
        7.          1tl technik logistyk 52 Dorota Mazurek
        8.          1ts technik pojazdów samochodowych 1.46 Agnieszka Leszak
        9.          1bh stolarz 211 Artur Dołbeń
sprzedawca
      10.        1e elektryk 250  

Barbara Zaniewicz

      11.        1g kucharz 1.11 Anna Matysiak
      12.        1s mechanik pojazdów samochodowych 0.54 Robert Brzoskowski
      13.        1sm mechanik pojazdów samochodowych 053a Zbigniew Zaniewicz
murarz – tynkarz
      14.        2lap język polski, historia, wos 150 Aleksandra Ostapowicz
matematyka, geografia, język angielski
      15.        2lp język polski, historia, wos 053 Renata Manowiec
      16.        2lb biologia, chemia,język angielski 108 Bogdan Trościańczyk
      17.        2tl technik logistyk 0.48 Joanna Musiatowicz
      18.        2ti technik informatyk 1.01 Marcin Frączek
      19.        2tei technik ekonomista 052 Magdalena Iwańczuk
technik informatyk
      20.        2tbm technik budownictwa 0.55 Jacek Świć
technik mechanik
      21.        2tf technik usług fryzjerskich 109 Sylwia Antoniuk
      22.        2tg technik żywienia i usług gastronomicznych 53a Agnieszka Śledź
      23.        2ts technik pojazdów samochodowych 153

 

Kamila Szyszko

 

      24.        2gb kucharz 0.49 Ewelina Jędrzejewicz
stolarz
      25.        2h sprzedawca 206 Katarzyna Pszczółkowska
      26.        2e elektryk 1.18 Mirosław Kopański
      27.        2s mechanik pojazdów samochodowych 0.53 Karol Michalak
      28.        2sm mechanik pojazdów samochodowych 0.17 Ewelina Kozyra – Sikorska
murarz – tynkarz
      29.        3la język polski, historia, wos 101 Joanna Panasz
      30.        3lb matematyka, geografia, język angielski 208 Małgorzata Więcławska
biologia, chemia,język angielski 
      31.        3tef technik ekonomista 201 Edyta Fijałek
technik usług fryzjerskich
      32.        3tlg technik logistyk 153a Bogdan Fijałek
technik żywienia i usług gastronomicznych
      33.        3ti technik informatyk 151 Katarzyna Zakrzewska
      34.        3tsb technik pojazdów samochodowych 202 Joanna
Wójcik-Demianiuk

(Mariusz Antol)

technik budownictwa  
      35.        3s mechanik pojazdów samochodowych 255 Mateusz Karpiński
      36.        3gm kucharz 1.20 Jacek Michalak
murarz – tynkarz
      37.        3hb sprzedawca 023 Elżbieta Cybulska

 

 

stolarz
      38.        3bes ślusarz 1.19 Adam Borysiuk
elektryk
mechanik pojazdów samochodowych
biologia, chemia,język angielski
      39.        4tfi technik usług fryzjerskich 152 Agnieszka Frączek
technik informatyk
      40.        4tsbe technik pojazdów samochodowych 252 Halina Uss
technik budownictwa
technik ekonomista
      41.        4tlg technik logistyk 253 Magdalena Sadoch
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i usług gastronomicznych