ZEBRANIE RODZICÓW 28.02.2024 R.

Serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się 28 lutego 2024 r. /środa/ o godz. 16:30. Spotkanie rozpocznie się w hali widowiskowo – sportowej ZSP wg następującego porządku:

–  wystąpienie Dyrektora Szkoły,

–  prelekcja na temat: „Rola środowiska rodzinnego w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci” – Pani Halina Uss, Pan Piotr Sznura,

– zwiedzanie nowego budynku warsztatów szkolnych,

– spotkanie wychowawców klas z rodzicami.

Ze względu na wagę omawianych spraw proszę o udział w zebraniu.

Dyrektor Szkoły

dr Grażyna Dzida

 

WYKAZ SAL NA ZEBRANIE Z RODZICAMI

 

Klasa Rozszerzenia sala Wychowawca
1la grupa humanistyczna 254 Iwona Słowikowska
grupa prawno-administracyjna
1lb grupa biologiczno-medyczna 253a Agnieszka Gątarczyk
grupa matematyczno-politechniczna
1tbk technik budownictwa 0.20 Ewelina Muszyńska

(Ewelina Wierzchowska)

technik elektryk
1tfh technik usług fryzjerskich 51 Katarzyna Magier
technik hotelarstwa
1tge technik żywienia i usług gastronom. 1.40 Monika Kitlińska
technik ekonomista
1ti technik informatyk 1.03 Tomasz Sikora
1tl technik logistyk 52 Dorota Mazurek
1ts technik pojazdów samochodowych 1.46 Agnieszka Leszak
1bh stolarz 211 Artur Dołbeń
sprzedawca
1e elektryk 250  

Barbara Zaniewicz

1g kucharz 1.11 Anna Matysiak
1s mechanik pojazdów samochodowych 0.54 Robert Brzoskowski

(Dariusz Demianiuk)

1sm mechanik pojazdów samochodowych 053a Zbigniew Zaniewicz

(Monika Podniesińska)

murarz – tynkarz
2lap język polski, historia, wos 150 Aleksandra Ostapowicz
matematyka, geografia, język angielski
2lp język polski, historia, wos 053 Renata Manowiec
2lb biologia, chemia,język angielski 108 Bogdan Trościańczyk
2tl technik logistyk 0.48 Joanna Musiatowicz

(Karolina Ochnio)

2ti technik informatyk 1.01 Marcin Frączek
2tei technik ekonomista 052 Magdalena Iwańczuk
technik informatyk
2tbm technik budownictwa 1.16 Jacek Świć
technik mechanik
2tf technik usług fryzjerskich 109 Sylwia Antoniuk
2tg technik żywienia i usług gastronomicznych 53a Agnieszka Śledź
2ts technik pojazdów samochodowych 153

 

Kamila Szyszko

 

2gb kucharz 0.49 Ewelina Jędrzejewicz
stolarz
2h sprzedawca 0.38 Katarzyna Pszczółkowska
2e elektryk 1.18 Mirosław Kopański
2s mechanik pojazdów samochodowych 0.53 Karol Michalak
2sm mechanik pojazdów samochodowych 0.17 Ewelina Kozyra – Sikorska

(Justyna Filipiak)

murarz – tynkarz
3la język polski, historia, wos 101 Joanna Panasz

(Jolanta Bilska)

3lb matematyka, geografia, język angielski 208 Małgorzata Więcławska
biologia, chemia,język angielski 
3tef technik ekonomista 201 Edyta Fijałek
technik usług fryzjerskich
3tlg technik logistyk 153a Bogdan Fijałek
technik żywienia i usług gastronomicznych
3ti technik informatyk 151 Katarzyna Zakrzewska
3tsb technik pojazdów samochodowych 202 Joanna
Wójcik-Demianiuk
technik budownictwa  
3s mechanik pojazdów samochodowych 255 Mateusz Karpiński

(Jarosław Dobosz)

3gm kucharz 1.20 Jacek Michalak
murarz – tynkarz
3hb sprzedawca 023 Elżbieta Cybulska
stolarz
3bes ślusarz 1.19 Adam Borysiuk
elektryk
mechanik pojazdów samochodowych
4la język polski, historia, wos 204 Katarzyna Mackiewicz
4lb matematyka, geografia, język angielski 051 Aneta Kondraciuk

 

biologia, chemia,język angielski
4tfi technik usług fryzjerskich 152 Agnieszka Frączek
technik informatyk
4tsbe technik pojazdów samochodowych 252 Halina Uss
technik budownictwa
technik ekonomista
4tlg technik logistyk 253 Magdalena Sadoch
technik żywienia i usług gastronomicznych
5tshp technik pojazdów samochodowych 1.14 Wojciech Mackiewicz
technik hotelarstwa
5tip technik informatyk 154 Maciej Celiński
5telp technik ekonomista 209 Anna Gryta
technik logistyk
5tbmp technik budownictwa 206 Piotr Mackiewicz
technik mechanik
5tfgp technik usług fryzjerskich 251 Małgorzata Tokarska
technik żywienia i usług gastronomicznych