Zapraszamy do udziału w konkursie krasomówczym

ImageW  Roku Henryka Sienkiewicza  Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych z terenu Powiatu Radzyńskiego do udziału w konkursie krasomówczym.
Temat: Gawęda inspirowana życiem lub twórczością Henryka Sienkiewicza
W konkursie mogą brać udział  uczniowie klas I-III szkół gimnazjalnych  Powiatu Radzyńskiego. Czas wystąpienia uczestnika-  maksymalnie  6 minut. Tematyka wystąpienia powinna wiązać się  z wybranym aspektem biografii lub twórczości Henryka Sienkiewicza. Organizatorzy liczą na kreatywność uczestników i pozostawiają  swobodę w zakresie doboru formy i treści wystąpienia.

Zgłoszenia należy przesłać do  sekretariatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 w terminie do 18 listopada 2016 roku listownie lub faksem 83 3527332 .
Prezentacja umiejętności krasomówczych uczniów odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. W tym dniu nastąpi również wręczenie nagród zwycięzcom  konkursu plastycznego i kulinarnego. Konkursy zorganizowane zostały się w ramach współpracy Instytutu Filologii Polskiej UMCS ze szkołą partnerską Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu.
Zapraszamy do udziału. Więcej kliknij tutaj