Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów

Projekt „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” jest formą realizacji  współpracy kulturalnej,  naukowej i oświatowej między Rządem RP a Rządem Izraela. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela. Uczestniczą w nim Instytut  Yad Vashem w Jerozolimie, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

21 września byliśmy współorganizatorami spotkania i warsztatów edukatora Yad Vashem  Aleksa Dancyga z uczniami i uczennicami oraz gronem pedagogicznym naszej szkoły. Spotkanie z młodzieżą dotyczyło historii i kultury Izraela i Polski i  miało swój indywidualny charakter, dobry odbiór i  głęboki sens. Młodzież miała okazję do skonfrontowania swoich wyobrażeń i zadania pytań. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie  II LO ZSP oraz zainteresowani tematem uczniowie technikum. Alex Dancyg w barwny sposób opowiadał o sobie jako edukatorze , realiach życia w Izraelu, upodobaniu do polskiej literatury i kultury oraz odpowiadał na pytania.

Spotkanie z nauczycielami miało charakter warsztatowy i dotyczyło  akcji Reinhard.

 W ramach projektu Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów edukatorzy: Alex Dancyg, Izabela Czumak i Anna Różańska  odwiedzili 3 licea w Lublinie i 4 w regionie (Włodawa, Radzyń Podl., Ryki, Świdnik). Odbyły się 3 spotkania z nauczycielami z Lublina i Regionu, w tym w Radzyniu i seminarium Follow-Up dla wszystkich z woj. lubelskiego, którzy uczestniczyli w szkoleniach w Instytucie Yad Vashem. 

Mając nadzieję, że dalsza współpraca będzie się  kształtowała równie owocnie, dziękujemy edukatorom  za cenne szkolenie a  wszystkim uczestnikom za aktywny udział.

Jolanta Bilska