Z historii rzemiosła na południowym Podlasiu

ImageStowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  zorganizowało dnia 11 grudnia 2013 roku  konferencję  popularnonaukową „Z historii rzemiosła na południowym Podlasiu”. Dr Grażyna Dzida, prezes Stowarzyszenia, w wystapieniu otwierającym uroczystość  zwróciła uwagę na zmiany spowodowane postępem cywilizacjnym i potrzebę troski o dziedzictwo kulturowe regionu.
Zaproszenie do udziału w konferencji przyjął Pan dr Piotr Czepas, dr Piotr Czepaspracownik naukowy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Jest on autorem ważnej dla nas, mieszkańców powiatu radzyńskiego pracy. W  VII tomie „Katalogu zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce” zewidencjonował i opisał  obiekty przemysłowe, znajdujące się na terenie naszego powiatu. W sposób przystępny i bardzo ciekawy opowiedział o efektach badań naukowych, jakie prowadził przez dwa lata  w okolicach Radzynia Podalskiego. Wykład zilustrował zdjęciami młynów, kaszarni, wiatraków, gorzelni, mleczarni z terenu powiatu radzyńskiego.
Prelekcję na temat  historii rzemosła w Radzyniu wygłosił Pan mgr Mirosław Barczyński – kierownik Oddziału Martyrologiczno-Historycznego Muzeum Południowego Podlasia. mgr Mirosław BarczyńskiZabrał słuchaczy na  sentymentalny spacer po mieście z czasów swojego dzieciństwa.Opowiedział o warsztatach rzemieślniczych i ich lokalizacji. Zaprezentował też  wyroby  czeladników .Pan M.Barczyński wyraził nadzieję, że w Radzyniu uda się stworzyć  muzeum, w którym godne miejsce znalazłyby eksponaty dokumentujące historię rzemiosła w naszym regionie.
Pan Dyrektor Zdzisław Janus, podsumowując konferencję, przypomniał  o tradycjach rzemieślniczych  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II .

Spotkanie w Oranżerii było okazją do uroczystego wręczenia nagród i dyplomów laureatom konkursów polonistycznego, plastycznego i fotograficznego.

Konkurs plastyczny „Śladami ginących zawodów"

(Jury pod przewodnictwem mgr Piotra Hapki)

Szkoły podstawowe
1. Katarzyna Kułak – Szkoła Podstawowa w Białej
    Gabriela Skiba – Szkoła Podstawowa w Białej
2. Weronika Kowalczyk – Szkoła Podstawowa w Białce
3. Natalia Bębnowska – Szkoła Podstawowa w Białce
    Bernadeta Domańska – Szkoła Podstawowa w Białej

Wyróżnienia
Mateusz Ryszkowski (SP w Białce), Oliwia Zdanikowska (SP w Białce), Julia Kiewel (SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim), Kamila Wilczyńska (SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim), Dominika Matuszewska (SP nr 1 w Radzyniu Podlaskim)

Gimnazja
1. Kamila Kuć – Gimnazjum w Białce
2. Karol Osipiuk – Gimnazjum w Białce
3. Julia Targońska – Gimnazjum nr 1 w Radzyniu Podlaskim

Konkurs literacki „Odpowiednie dać rzeczy słowo"
(Jury pod przewodnictwem mgr Jolanty Bilskiej)

1. Michał Zbiciak – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
2. Marta Latoch – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
3. Klaudia Korzeniewska – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
    Sylwia Wójcik – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

Wyróżnienia

Julia Dziduch, Przemysław Kułak, Michalina Kulik,  Anna Domańska – Zespół Placówek Oświatowych w Borkach

Szkoły ponadgimnazjalne

1. Monika Fijałek – I LO w Radzyniu Podlaskim
2. Anna Jesionek – I LO w Radzyniu Podlaskim
    Agnieszka Kotowska – I LO w Radzyniu Podlaskim
3. Ewa Topyła – I LO w Radzyniu Podlaskim
    Karolina Zaniewicz – I LO w Radzyniu Podlaskim

Wyróżnienia

Agata Turyk – ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

Konkurs fotograficzny "Zabytki budownictwa przemysłowego i rzemiosła w powiecie radzyńskim"
(Jury pod przewodnictwem mgr Pawła Iwańczuka oraz Tomasza Młynarczyka – znanego radzyńskiego fotografika (www.tomaszmlynarczyk.blox.pl ))

1. Kamila Welikan – Zespół Szkół w Białce
2. Paulina Skrzeczkowska – Zespół Szkół w Białce
3. Karol Osipiuk – Zespół Szkół w Białce

Wyróżnienia

Weronika Podgajna – Zespół Szkół w Białce

dr Piotr Czepas 

 

GALERIA ZDJĘĆ

Więcej kliknij tutaj