XXIV Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

ImageOlimpiada jest organizowana przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczniowie rozwiązują test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii Stowarzyszenia.  Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.
W olimpiadzie wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Wiktoria Sawicka z klasy 3 Tg oraz Gabriela Szczepaniuk z 3 Lb. Do olimpiady uczennice przygotowywały panie Barbara Skrzeczkowska oraz Małgorzata Tokarska. Z radością informujemy, że Gabriela Szczepaniuk zajęła II miejsce wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

ImageImage 

Więcej kliknij tutaj