XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

W dniach 5-6 X 2022 r. po raz dwudziesty drugi w Częstochowie na Jasnej Górze odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Nasza szkoła z radością uczestniczy w tym wydarzeniu od szesnastu lat.

W czwartek 6 października do Częstochowy udała się delegacja w składzie: Patrycja Kiewel z klasy 2tef oraz Wiktoria Pleszczyńska i Jakub Dobosz z klasy 2la. Uczniowie pod opieką ks. Michała Goska oraz katechetów z dumą prezentowali sztandar szkoły podczas uroczystości.

Punktem kulminacyjnym pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem ks. bpa Marka Solarczyka. W słowach skierowanych do dzieci i młodzieży duszpasterz rodziny szkół papieskich przypomniał, że to Jezus jest Dobrym Nauczycielem, z którym należy iść przez życie. Zachęcał do odnalezienia Jego blasku, blasku Prawdy, nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Papieskiego. Apelował o oddanie i troskę o drugiego człowieka oraz pomoc w odkrywaniu tego, co dobre. Przypomniał i podkreślił również, że do zadań szkół noszących zaszczytne imię Jana Pawła II należy stała realizacja nauczania papieża Polaka, który wielokrotnie z radością powracał na Jasną Górę, przed ukochane oblicze Czarnej Madonny. Oficjalne uroczystości zakończyły się wspólnym odśpiewaniem Hymnu Rodziny Szkół im. JP II.

W pielgrzymce wzięło udział blisko 5,5 tysiąca uczniów i nauczycieli ze 163 szkół­ i 1 przedszkola oraz 141 pocztów sztandarowych.