XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Miłość nie zna granic”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół Powiatu Radzyńskiego do udziału w XIII Powiatowym konkursie Recytatorskim upamiętniającym osobę i nauki Jana Pawła II.

Celem  konkursu jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pobudzanie aktywności twórczej i kształtowanie postaw obywatelskich.

Proponujemy uczestnikom: uczniom klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz uczniom szkół ponadpodstawowych sięgnięcie po teksty literackie, podejmujące temat ewangelicznego rozumienia miłości.

Papież postrzegał miłość jako wielką siłę, która pozwala pokonać własne ograniczenia i ujrzeć cierpienie drugiego człowieka. Wielokrotnie podkreślał potrzebę franciszkańskiej  miłości natury i świata. Inspiracją w wyborze repertuaru może być któraś z sentencji Jana Pawła II.

Jak zawsze zachęcamy do poszukiwania utworów mało znanych, a godnych głębszej refleksji
i popularyzacji.

Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony 24 kwietnia (poniedziałek) 2023 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II przy ulicy Sikorskiego 15 (sala 254) i odbędzie się w dwu kategoriach. O godz. 9.00 rozpoczną się przesłuchania uczniów szkół podstawowych, około godz.11.00 wystąpią uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Regulamin:

 1. Uczestnikiem może być uczeń klasy 7 i 8 szkoły podstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej z Powiatu Radzyńskiego, po wcześniejszym przesłaniu na nasz adres karty zgłoszenia z dopiskiem „ Konkurs Recytatorski”. Ostateczny termin upływa 14 kwietnia 2023r. Zgłoszenie można przesłać również drogą elektroniczną  w formie skanu (adres  jolabilska@autograf.pl, tel.: 889 660 458)
 2. Szkoła może zgłosić maksymalnie trzech uczniów w każdej  kategorii wiekowej.
 3. Uczestnik może zaprezentować utwory z różnych epok i różnorodne gatunkowo (wiersz, proza, fragment dramatu) związane z tematem konkursu.
 4. Każdy recytator ma na prezentację swego repertuaru 5 minut (dopuszcza się recytowanie wierszy z podkładem muzycznym).
 5. Uczestników oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora konkursu.
 6. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, kultura słowa, ogólny wyraz artystyczny.
 7. Zwycięzcy konkursu  otrzymają nagrody.
 8. Wyniki zostaną ogłoszone tego samego dnia około godziny 13:00.
 9. Laureaci otrzymają nagrody podczas Wieczornicy, która odbędzie się 14 maja 2023 roku
  o godzinie 19:00 w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim.
 10. Szczegółowe informacje o przebiegu konkursu oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane
  na stronie: https://zspradzyn.pl/

                                                               Organizatorzy

Załączniki

Karta zgłoszeniowa do konkursów 

Zgoda na udział w konkursie