XI Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Człowiek wobec wolności”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół  Powiatu Radzyńskiego  do udziału w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim upamiętniającym Osobę i nauki Jana Pawła II.


,,Wolność jest miarą godności i wielkości człowieka”

Jan Paweł II

XI Powiatowy Konkurs Recytatorski

,,Człowiek wobec wolności”

Zapraszamy uczniów i nauczycieli ze szkół  Powiatu Radzyńskiego  do udziału w XI Powiatowym Konkursie Recytatorskim upamiętniającym Osobę i nauki Jana Pawła II.

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości proponujemy uczniom klas gimnazjalnych i szkól średnich sięgniecie po teksty literackie podejmujące temat wolności.

Jan Paweł II wielokrotnie przypominał współczesnemu światu, że wolność pochodzi od Boga, który dał człowiekowi wolną wolę oraz pozwolił ponosić konsekwencje swoich wyborów. Jednocześnie nasz Patron przestrzegał, że wolność trzeba stale zdobywać bo nie jest dana raz na zawsze. Wolność nie oznacza prawa do samowoli.

Temat traktujemy bardzo szeroko. Może dotyczyć  wolności narodu, wolności jednostki ludzkiej, wolności dokonywanych wyborów, wolnej myśli i ducha.

Zakładamy, że uczestnicy konkursu nie będą mieli problemu z odnalezieniem i wybraniem tekstów nawiązujących do tego tematu.

Jak zawsze zachęcamy do poszukiwania utworów mało znanych a godnych głębszej refleksji i popularyzacji.

Nadrzędnym celem jest rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów, pobudzanie aktywności twórczej kształtowanie postaw obywatelskich.

W tym roku wprowadzamy dodatkową kategorię poezji śpiewanej. Liczymy, że uatrakcyjni nasz konkurs i da szansę osobom uzdolnionym muzycznie.  

Konkurs recytatorski zostanie przeprowadzony 9 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II przy ulicy Sikorskiego 15 (sala 254) i odbędzie się w trzech częściach. O godz. 9.00 rozpoczną się przesłuchania uczniów klas gimnazjalnych, około godz.11.00 wystąpią uczniowie szkól ponadgimazjalnych, około godz. 1200 wykonawcy poezji  śpiewanej (bez względu na wiek).

Regulamin:

  1. Uczestnikiem może zostać uczeń klasy gimnazjalnej lub szkoły ponadgimnazjalnej z powiatu radzyńskiego po wcześniejszym przesłaniu na nasz adres zgłoszenia z dopiskiem ,, Konkurs recytatorski”. Ostateczny termin zgłoszeń, upływa 5 kwietnia 2018 r.
  2. Uczestnik może zaprezentować utwory z różnych epok i różnorodne gatunkowo (wiersz, proza, fragment dramatu).
  3. Każdy recytator ma na prezentację swego repertuaru ok. 5 minut. Może ten czas przeznaczyć na jeden lub dwa utwory, bądź ich wybrane fragmenty.
  4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom udziału, a laureaci nagrody książkowe i rzeczowe.
  5. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają nauczyciele języka polskiego:

mgr Zofia Niewęgłowska (tel. 605587885) po godz. 15.

mgr Jolanta Bilska (tel. 889660458) po godz. 15

Zapraszamy do udziału.