Wywiadówka 20 marca 2019 r. /środa/ o godz. 16:00

20 marca 2019 r. /środa/  o godz. 16:00 odbędzie się wywiadówka dla rodziców wszystkich uczniów. Spotkania z rodzicami zostaną przeprowadzone w wyznaczonych salach zgodnie z podanym poniżej harmonogramem.

Porządek spotkania:

  1. Wystąpienie dyrektora szkoły pani dr Grażyny Dzidy.
  2. Wsparcie pedagogiczne rodziców – Karolina Ochnio „Zwiększenie poziomu samooceny dziecka”.
  3. Spotkania wychowawców z rodzicami.

Sale na spotkania z wychowawcami

Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Sala
1 la Dorota Krasucka 208
1 lb Barbara Skrzeczkowska 150
1 tl Dorota Mazurek 109
1 bem Katarzyna Samociuk 153a
1 bs Wojciech Blicharz 027
1 gh Elżbieta Cybulska 53a
1 teh Ewa Nestorowicz 18
1 tgi Monika Kitlińska 051
1 ti Marcin Frączek 154
1 tf Sebastian Magier 101
1 ts Wojciech Mackiewicz 16
1 tbm Jacek Świć 14
2 la Renata Manowiec 102
2 lb Natalia Borysiuk 050
2 ls Agnieszka Gątarczyk 211
2 tgh Zofia Niewęgłowska 202
2 tl Bogdan Fijałek 023
2 te Edyta Fijałek 19
2 ti Katarzyna Zakrzewska 151
2 tf Małgorzata Więcławska 51
2 ts Piotr Kościuczyk 204
2 tbm Ewa Kot 108
2 s Robert Brzoskowski 052
2 be Adam Borysiuk 020
2 bb Zbigniew Zaniewicz 206
2 gh Agnieszka Śledź 022
3 la Katarzyna Mackiewicz 153
3 lb Iwona Słowikowska 251
3 lph Jolanta Bilska 254
3 ls Ewa Mackiewicz 11
3 tb Joanna Wójcik-Demianiuk 53
3 te Renata Litwiniec 152
3 ti Agnieszka Frączek 252
3 tf Aneta Kondraciuk 106
3 tgh Anna Matejek 053a
3 ts Bogdan Trościańczyk 253 a
3 s Stanisław Kania 053
3 bh Grzegorz Pawlik 253
 3 g Andrzej Fuga 026
3 e Izabela Łuczyńska 255
4 tb  Dariusz Demianiuk 209
4 ti Tomasz Sikora 52
4 ts Paweł Leszak 50
4 teh Monika Podniesińska 250
4 tg Teresa Filipiuk 212
4 tf Magdalena Iwańczuk 201