Wywiad z Panią Magdaleną Pomorską

ImageWywiad z Panią Magdaleną Pomorską -przedstawicielem Młodzieżowego Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim
Gdzie mieści się siedziba Młodzieżowego Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim? W jaki sposób można skontaktować się z MCK?
Biuro Młodzieżowego Centrum Kariery OHP mieści się na ul. Armii Krajowej 2 w Radzyniu Podlaskim. Kontakt telefoniczny: 83/3527953 lub e-mailowy: mckradzynpodlaski@ohp.pl
Od kiedy działa MCK na terenie Radzynia Podlaskiego i w jakim celu zostało powołane?
Młodzieżowe Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim działa od  grudnia 2009 roku. Głównym celem było stworzenie warunków ułatwiających dostęp do usług z poradnictwa i informacji zawodowej na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz usług pośrednictwa pracy. Skąd wziął się pomysł na utworzenie MCK w Radzyniu Podl.?
MCK w Radzyniu Podlaskim powstało w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy. W ramach bardzo dobrej współpracy Komendy Głównej OHP na czele z Komendantem Głównym  Panem Marianem Najdychorem  i ówczesnym  Ministrem  Edukacji Narodowej Panem Tadeuszem Sławeckim właśnie w Radzyniu Podlaskim powstała ta jednostka. Na terenie województwa lubelskiego obecnie jest 14 takich jednostek .
Czym zajmuje się Młodzieżowe Centrum Kariery? Jaka jest oferta MCK?
Oferta MCK skierowana jest do młodzieży poszukującej pracy, nieaktywnej zawodowo, wymagającej wsparcia na rynku pracy,  uczącej się  w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i wyższych, niepełnosprawnej oraz młodych ludzi opuszczających ośrodki opiekuńcze i resocjalizacyjne. Uczniowie i absolwenci przygotowujący się na wejście na rynek pracy potrzebują pomocy w zakresie doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Doradcy zawodowi dysponują profesjonalnym sprzętem multimedialnym, nowoczesnymi narzędziami diagnostycznymi oraz pakietem informacji edukacyjno-zawodowych. Organizują również grupowe informacje zawodowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, udzielają indywidualnych porad. Zajęcia te są skierowane do młodzieży uczącej się i poszukującej pracy a także młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz niepełnosprawnej.
W MCK można również skorzystać z usług pośrednictwa pracy. W Punkcie Pośrednictwa Pracy można zapoznać się aktualnymi ofertami pracy- stałej, sezonowej oraz krótkoterminowej. W PPP można również uzyskać wsparcie w postaci pomocy przy napisaniu CV bądź listu motywacyjnego. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne.
MCK organizuje również Targi Pracy i Edukacji  oraz cykliczne giełdy pracy. Jeżeli chodzi o kursy i szkolenia tym zajmują się Ośrodki Szkolenia Zawodowego, które też powstały w ramach tego samego projektu .W ramach współpracy pracownicy MCK zajmują się rekrutacją do szkoleń. W MCK można uzyskać informacje o kursach.
Jakie korzyści mogą odnieść młodzi ludzie (uczniowie, studenci, absolwenci szkół i uczelni, bezrobotni) ze współpracy z MCK?
Poznają swoje kompetencje zawodowe, które są bardzo ważne przy wyborze szkoły czy zawodu. Ma to również znaczenie na rynku pracy. Uzyskują informacje o aktualnych ofertach pracy na terenie powiatu radzyńskiego a także o zagranicznych ofertach pracy. Aktualne kursy zawodowe są prowadzone przez  OSZ w Parczewie.
Dziękuję za rozmowę.
Więcej kliknij tutaj