Wystąpienie dyrektor ZSP Grażyny Dzidy podczas międzynarodowej konferencji dyrektorów szkół zawodowych

Dnia 8 marca 2019 r. w Warszawie miała miejsce  Międzynarodowa Konferencja pt.: „Zmiany w ramowych planach nauczania kształcenia zawodowego, programach nauczania oraz w kwalifikacjach w zawodach”. W spotkaniu  uczestniczyli dyrektorzy szkół zawodowych z całej Polski  oraz goście z Irlandii. Wśród czterech prelegentów znalazła się Grażyna Dzida, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, która przedstawiła wpływ współpracy międzynarodowej szkół na wzrost kompetencji uczniów. W wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na organizację i efekty zagranicznych staży zawodowych dla uczniów. Na konferencji wystąpili również: Paulina Machera z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji z wykładem na temat promowania szkolnictwa branżowego i konkursów umiejętności zawodowych, Patrycja Pilarek z  Your international Training, która mówiła o korzyściach z udziału w projektach Erasmus+ oraz Jerzy Cisewski, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie, który przedstawił wykład na temat udziału nauczycieli i młodzieży w programach UE. Konferencję przygotowało Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.