Wycieczka „Klas akademickich SGH” ZSP do Warszawy

23 marca 2018 r. odbyła się wycieczka edukacyjna do Warszawy w ramach projektu „Klasa akademicka SGH”, w której wzięły udział klasy technikum ekonomicznego ZSP. Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzili Szkołę Główną Handlową, poznali ofertę edukacyjną uczelni i wysłuchali dwóch wykładów. Pierwszy wykład zaprezentowany przez Marzenę Farion-Rzeźniczak był na temat podstaw zarządzania zespołem a drugi poprowadzony przez studentów SGH dotyczył energetyki w Polsce.

Uczniowie, również zwiedzili Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego gdzie zapoznali się z elementami polityki monetarnej. Największe wrażenie na uczestnikach wywarła możliwość zobaczenia i podniesienia sztabki złota o wartości ok. 2 mln. zł oraz poznanie w praktyce bardzo dużej liczby zabezpieczeń na polskich banknotach.

Pod koniec dnia w celach rozrywkowych młodzież wraz z opiekunami udała się na seans filmowy.