WIECZORNICA KU CZCI PATRONA SZKOŁY ŚW JANA PAWŁA II

29 maja 2022 r. odbyła się uroczysta wieczornica ku czci Patrona Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II. Została ona zorganizowana we współpracy  z parafią Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim oraz Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP. Już po raz 14. społeczność szkoły uczciła rocznicę urodzin  św. Jana Pawła II. W ramach uroczystości przeprowadzony został konkurs „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”. Zgromadzonych przywitali organizatorzy tego wydarzenia ks. dziekan Roman Wiszniewski i dyrektor ZSP Grażyna Dzida. Wśród przybyłych gości byli przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy instytucji, nauczyciele, rodzice i dziadkowie wykonawców. Młodzi artyści wytworzyli niepowtarzalny klimat pełen zadumy nad tajemnicą miłosierdzia. Poza ucztą duchową było też i coś dla ciała, słodki poczęstunek przygotowany prze uczniów klas gastronomicznych. Po części artystycznej nastąpiło podsumowanie konkursu literackiego: „Nie byłoby na stolicy Piotrowej Polskiego Papieża, gdyby nie Prymas Tysiąclecia”. Organizatorami konkursu byli: Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim, ZSP im. Jana Pawła II oraz Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych. Patronat honorowy objęli: Starosta Radzyński, Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski oraz Wójt Gminy Radzyń Podlaski. W skład jury konkursowego weszli: ks. kan. Wojciech Hackiewicz – prezes Siedleckiej Oficyny Wydawniczej ,,Podlasie” oraz Dyrektor Biblioteki WSD Diecezji Siedleckiej, Anna Wasak – Rzecznik Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim, dziennikarka i poetka, autorka 3 tomików wierszy oraz Magdalena Czerwińska – Zastępca Kierownika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim. Konkurs rozgrywał się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz mieszkańcy powiatu radzyńskiego. W każdej z wymienionych kategorii została przyznana nagroda główna. Przyznano również nagrodę specjalną oraz 5 wyróżnień.

Nagrody główne otrzymały następujące osoby: Natalia Zając – uczennica kl. 7 Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej za wiersz pt. „Wybór” (opiekunka Elżbiety Kozieł) – otrzymała nagrodę ufundowaną przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka, Zyta Toczyńska – uczennica klasy drugiej I LO w Radzyniu Podlaskim za wiersz pt. „Przede wszystkim byli ludźmi”(opiekunka Aneta Toczyńska) – nagrodę ufundował Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski oraz Mirosława Ziobro – mieszkanka powiatu radzyńskiego za wiersz pt. „Dwa filary niezłomnej wiary” – nagrodę ufundował wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek. Nagroda specjalna, ufundowana przez ks. dziekana Romana Wiszniewskiego powędrowała do Magdaleny Kozieł – uczennicy kl. 2 ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, autorki wiersza „Janie Pawle II”. Wyróżnienia otrzymali: Oskar Pawlik – uczeń SP nr. 2 w Radzyniu Podlaskim, za wiersz, „W hołdzie wdzięczności” (opiekun Grzegorz Pawlik), Wiktoria Czyżak – uczennica Zespołu Placówek Oświatowych im. JP II w Borkach, za wiersz „Wierzył w Boga nade wszystko” (opiekun Katarzyna Czyżak), Agnieszka Perchuć za wiersz pt. „Iskra” oraz Pelagia Kublicka za wiersz pt. ,,Kochana nasza Polska cała”.

Podczas niedzielnej wieczornicy ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu wręczony został Krzyż św. Jana Pawła II. Odznaczenie to nadawane jest osobom i instytucjom za wybitne zasługi, poświęcenie i zaangażowanie w działalność na rzecz upamiętnienia pontyfikatu i osoby św. Jana Pawła II. Krzyż, wzorowany na orderze Virtuti Militari, jest jednostopniowej rangi. W zaszczytnym gronie odznaczonych Krzyżem św. Jana Pawła II znajduje się wiele osób duchownych i świeckich w naszej Ojczyźnie, m.in. kard. Stanisław Dziwisz, Metropolita Częstochowski abp Wacław Depo, profesorowie wyższych katolickich uczelni w Polsce.

Z wnioskiem do Zarządu Stowarzyszenia Pamięci Jana Pawła II o odznaczenie ks. prałata Romana Wiszniewskiego Krzyżem św. Jana Pawła II wystąpiła dr Grażyna Dzida. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim wskazała w motywacji „wieloletnią i nieocenioną pomoc i współpracę w organizowaniu Wieczornic poświęconych św. Janowi Pawłowi II, jak również inicjatywę sprowadzenia relikwii św. Jana Pawła II do radzyńskiego sanktuarium oraz kapłańską postawę i szerzenie nauczania patriotycznego i społecznego Papieża Polaka. W imieniu Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy odznaczenia dokonał delegat biskupa ks. kan. dr Grzegorz Stolarski – opiekun Diecezjalnej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Podczas spotkania dyrektor Grażyna Dzida wręczyła ks. prał. Romanowi Wiszniewskiemu pamiątkową tabliczkę z podziękowaniami za współpracę z ZSP, a uczniowie – kosz z 45 różami – z okazji jubileuszu 45-lecia kapłaństwa. Uroczystość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem „Barki” – ulubionej piosenki religijnej św. Jana Pawła II.

foto: www.powiatradzynski.pl