Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podl.

ImageOtwarta firma – Biznes przy tablicy” to spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczestnicząc w projekcie szkoła:
• tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
• buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
• umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
• przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
• pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
• przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
• umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
• przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
• pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z lokalnym środowiskiem. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przystąpił do projektu i zorganizował w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (16 – 22 listopada 2015 r.) spotkania z przedstawicielami następujących firm i instytucji:
z Panią Magdaleną Pomorską i Panią Agnieszką Warzywodą- pracownikami Młodzieżowego Centrum Kariery w Radzyniu Podlaskim- temat spotkania: Jak odnaleźć się na rynku pracy? Rozpoznanie kompetencji zawodowych.
– z Panem Arkadiuszem Panaszem- właścicielem Biura Rachunkowości Abakus- temat spotkania: Prowadzenie biura rachunkowego.
z Panią Marleną Mańko- właścicielem Studia Fryzjerskiego Kairos- temat spotkania: Prowadzenie salonu fryzjerskiego .
z Panem Mirosławem Kopańskim- właścicielem Zakładu elektromechaniki pojazdowej Anoda- temat spotkania: Prowadzenie warsztatu samochodowego.
– z Panem Adrianem Lipskim- mistrzem Działu Techniczno- Pomocniczego firmy Aesculap Chifa sp. z o. o.- zakładu produkcyjnego w Radzyniu Podlaskim należącego do koncernu B. Braun- temat spotkania: Działalność firmy B. Braun na świecie i spółki Aesculap Chifa w Polsce. Perspektywy rozwoju firmy w Radzyniu Podlaskim i możliwości zatrudnienia dla uczniów i absolwentów naszej szkoły.
– z Panem Sławomirem Lipskim- dyrektorem Banku  Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas Oddział w Radzyniu Podlaskim i Panią Justyną Strzelecką- pracownikiem w/w banku- temat spotkania: Usługi bankowe,
W projekcie udział wzięło ponad 250 uczniów z  11 klas: 1 la, 1lb, 3 la, 3lb- liceum ogólnokształcącego, 1teh, 1 tf, 1ts, 2tbm, 3 ts, 4tbm i 4teh- technikum
Koordynatorami tego projektu byli nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim:
Pani wicedyrektor Barbara Zaniewicz i Grzegorz Pawlik- nauczyciele przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości.
Składamy bardzo serdeczne podziękowania w/w przedstawicielom firm i instytucji za udział w projekcie i przeprowadzenie zajęć z młodzieżą naszej szkoły.
mt_gallery:Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podl. Więcej kliknij tutaj