„Warsztaty wiedzy o rynku pracy” i „Eurolekcje”

12 czerwca 2017 roku odbyła się konferencja, w której wzięła udział Prezes RSIE Renata Manowiec. W ramach zawiązanego Partnerstwa Lokalnego na rzecz promocji mobilności zawodowej na rynku pracy odbyły się „Warsztaty wiedzy o rynku pracy” i „Eurolekcje”. Na spotkaniu przedstawione zostały informacje na temat rynku pracy nas terenie powiatu radzyńskiego. Zostały poruszone następujące kwestie: sytuacja na lokalnym rynku pracy, „Barometr zawodów”- prognozy zapotrzebowania na pracowników, „Potrzeby i oczekiwania pracodawców – wyniki badań prowadzone przez Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Lublinie, wsparcie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza  Edukacja Rozwój w perspektywie finansowej 2014-2020, Eurolekcje ( europraca, eurostudia, eurowolontariat).