Warsztaty uczniowskie w szkole

W dniach 13, 16 i 17 marca 2023 r. Drużyna Ambasadorek Edukacji Ekonomicznej Branżowej Szkoły I Stopnia Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim pod opieką Pani Marzenny Kałuszyńskiej przeprowadziła warsztaty uczniowskie przygotowane w ramach III edycji projektu Złote Szkoły NBP Poznajemy Bank Centralny.

Ambasadorki Edukacji Ekonomicznej przygotowały warsztaty uczniowskie na temat  „Narodowy Bank Polski. Czym jest i jakie pełni funkcje?” oraz  „Jak Narodowy Bank Polski dba o jakość i bezpieczeństwo polskich banknotów?”, w których uczestniczyło 295 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia.

Warsztaty dostarczyły młodzieży wiele przydatnych informacji na temat funkcji pełnionych przez bank centralny i zadań Narodowego Banku Polskiego pełnionych w ramach funkcji banku emisyjnego, banku banków i banku państwa. Młodzież zapoznała się z polskimi banknotami z serii „Władcy polscy” i występującymi na nich zabezpieczeniami. Wiedzą jaka jest procedura wymiany zużytych i zniszczonych banknotów oraz jakie są konsekwencje za produkcję i wprowadzanie fałszywych banknotów.