W ZSP ODBYŁY SIĘ WARSZTATY PRAWNICZE DLA UCZNIÓW II LO

15 marca 2023r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim w ramach obchodów Dnia Edukacji Prawnej odbyły się warsztaty prawne, których celem było zapoznanie uczniów klas licealnych o profilu prawno-administracyjnym oraz humanistycznym, z podstawami prawa. Warsztaty poprowadził sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach pan Marek Manowiec. Uczniowie biorący udział w wydarzeniu mieli możliwość zapoznania się z Kodeksem Karnym oraz uczyli się tworzenia projektu aktu oskarżenia na podstawie kazusu. Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do konkursu „Alicja w Krainie Paragrafów” organizowanego przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Sędzia Marek Manowiec w sposób bardzo przystępny i ciekawy zaprezentował różne możliwości rozwiązania podanej w kazusie historii. Wspólnie uczniowie szukali argumentów świadczących o winie oskarżonej, a następnie przytaczali fakty, które mogły świadczyć o jej niewinności. Zwieńczeniem warsztatów będzie udział młodych prawników z naszej szkoły w symulacji rozprawy sądowej.