VI Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców

ImageVI Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców w kategoriach wiekowych 2003-2007 o Puchar Starosty Radzyńskiego. Radzyń Podlaski 28.11.2015 r.

I. Organizator zawodów
MULKS „Technik-Orion” przy ZSP w Radzyniu Podlaskim

II. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się 28 listopada 2015 roku na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15A.  Rozgrzewka rozpocznie się o godzinie 8.30, a zawody o godzinie 9.00.

III. Cel zawodów
Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży środowiska lokalnego jako dyscypliny wpływającej na wszechstronny rozwój.

VI Mistrzostwa Powiatu w Pływaniu Dziewcząt i Chłopców

 V. Uczestnictwo
Zawody będą odbywały się w kategoriach:
1. 2007 rok i młodsi dziewcząt i chłopców,
2. 2006 rok  dziewcząt i chłopców,
3. 2005 rok dziewcząt i chłopców,
4. 2004 rok dziewcząt i chłopców
5. 2003/2002  rok dziewcząt i chłopców
Każdy z uczestników ma prawo do startu w trzech konkurencjach.
W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, zawodnicy zrzeszeni w klubach sportowych tylko z powiatu radzyńskiego. Nagrody będą przyznawane za każdy dystans osobno. Obecność rodziców lub opiekunów na zawodach jest obligatoryjna.

 

V. Nagrody
Medale za I – III miejsce w wyścigach indywidualnych, dyplomy za I – VI miejsce w wyścigach indywidualnych, dla wszystkich pozostałych uczestników dyplomy za udział w zawodach, puchar  za I miejsce w wyścigu indywidualnych,

VI. Zgłoszenia do zawodów
Zgłoszenia do zawodów należy dokonywać w sekretariacie szkoły Tel. (83) 352 73 32 ( ZSP  im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim do dnia 25.11.2015 r. )

VII. Program zawodów
Rozpoczęcie zawodów 9.30
1. 25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2007 r. i młodsi.
2. 25 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2006 r.
3. 25 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2006 r.
4. 25 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców 2005 r.
5. 25 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2007 r. i młodsi.
6. 25 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców 2006 r.
7. 50 m st. dowolnym  dziewcząt i chłopców 2005 r.
8. 50 m st. dowolnym  dziewcząt i chłopców 2004 r.
9. 50 m st. dowolnym dziewcząt i chłopców 2003/2002 r.
10. 50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców w kat. 2005
11. 50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców w kat. 2004
12. 50 m st. grzbietowym dziewcząt i chłopców w kat. 2003/2002
13. 50 m st. klasycznym dziewcząt i chłopców w kat. OPEN

Zawody realizowane w ramach zadania Zarządu Powiatu Radzyńskiego  „Delfinek 2015”

Prezes MULKS „Technik – Orion”
mgr inż. Mariusz Antol

Więcej kliknij tutaj