VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” – wyniki konursu

VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii

Patronat Honorowy: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat Honorowy: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

Patronat Honorowy: Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

Partner Konkursu – II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

Partner medialny – Radio Lublin

 

Etap szkolny  VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historiijuż za nami. Dnia 09 października 2018 roku w eliminacjach szkolnych wzięło udział 22 uczniów ZSP im. Jana Pawła II.

Najwyższe wyniki ( powyżej 75%) osiągnęli:Alicja Kap, Kinga Wróbel, Aleksandra Blicharz, Agnieszka Salak, Paulina Szczepaniuk, Klaudia Wężyk, Sebastian Kula. Serdecznie gratulujemy!

W etapie wojewódzkim może wziąć udział: co najwyżej  60 uczestników  z Województwa Lubelskiego, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych, jednak nie mniej niż 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wobec  powyższego czekamy na weryfikację prac naszych uczniów z nadzieją, że może  uda się komuś dostać do etapu wojewódzkiego.

Prace udostępniam ich autorom do wglądu od piątku 19.10.2018 w sali 254. Zapraszam.

 

                                                                                             Jolanta Bilska