V Olimpiada Przedsiębiorczości i Zarządzania

Image9 uczniów technikum ZSP awansowało do Eliminacji Okręgowych V Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania. Eliminacje rozegrane zostały w Lublinie w dniu 10 marca 2017 r.  Organizatorem Olimpiady jest Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie, decyzją Dziekana Wydziału, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 nr 13 poz. 125). Siedziba Organizatora mieści się w Częstochowie przy al. Armii Krajowej 19B.
Celem głównym Olimpiady jest zwiększenie zainteresowania problematyką gospodarczą i dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych. Ma również rozbudzić i wzmocnić wśród młodzieży postawy i zachowania przedsiębiorcze, oraz zachęcić do studiowania na kierunkach ekonomicznych.
Awans do etapu Olimpiady uzyskali:
• Natalia Arasim,
• Ruta Borysiuk,
• Marcelina Hreńczuk,
• Anna Jurkowska,
• Łukasz Klujewski,
• Kornelia Mańko,
• Marek Sobieszek,
• Kinga Sposób,
• Klaudia Zalewska. Więcej kliknij tutaj