Uroczysta Sesja Rady Powiatu i Rady Miasta Radzyń Podlaski

ImageDnia 23.01.2013 Rady Powiatu i Miasta Radzynia Podlaskiego uczciły 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Na  uroczystej sesji Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II reprezentowała grupa 14 uczniów, której towarzyszył opiekun Samorządu Uczniowskiego, Piotr Mackiewicz. Pierwszy punkt programu stanowił apel poległych przy mogile powstańców, znajdującej się na ulicy noszącej Ich miano, odczytany przez Harcerza Orlego, Karola Brzozowskiego. Następnie delegacja Rady Miasta i Rady Powiatu złożyły wieńce, po czym uczestnicy uroczystości przemaszerowali do Oranżerii. Jacek Piekutowski, przewodniczący Rady Miasta, otworzył połączoną sesję Rady Miasta i Rady Powiatu, na której odczytany został list Tadeusza Sławeckiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, wystosowany na tę okoliczność. W dalszej kolejności  dr Szczepan Kalinowski wygłosił okolicznościowy wykład o Powstaniu Styczniowym, ze szczególnym uwzględnieniem faktów z powiatu radzyńskiego, mało niestety znanych wśród mieszkańców.

 

Warto wiedzieć, iż w Radzyniu Podlaskim było 300 sprzysiężonych powstańców, w Międzyrzecu Podlaskim 100, w całym powiecie zaś miało być około 1200 (na listach było 300). Powstańcy nie mieli broni i byli słabo wyszkoleni. Dla przeciwwagi garnizony carskie w powiecie radzyńskim liczyły 1400 żołnierzy piechoty, 540 ułanów, 90 kozaków, ponadto dysponowały 24  działami. Dowodzili nimi gen. Kanabich i ppłk. Mejbaum. 22.I.1863r. B. Deskur na czele oddziału uzbrojonego w 40 strzelb i 100 kos zaatakował rosyjski garnizon w Radzyniu. Wykorzystał zaskoczenie i zdobył 12 armat, nie mógł jednak ich zabrać i musiał się wycofać. Dr Kalinowski przedstawił też sylwetkę Romana Rogińskiego, komisarza na woj. podlaskie, który walczył pod Białką, Siemiatyczami, Prużaną, Borkami na Polesiu. Ujęty przez Rosjan, aby ocalić życie, wydał wielu powstańców. W trzech potyczkach na terenie powiatu, m.in. w Zbulitowie (wtedy Zbilitowie), brał udział młody Aleksander Głowacki. walki partyzanckie analizował F. Erlach, szwajcarski obserwator przebywający na tym obszarze. W ramach rozliczenia powstania w powiecie radzyńskim represjonowano 169 osób. I tak 6.XI.1863 r. powieszono w Radzyniu Pawła Zabielskiego, oskarżonego o aktywne wspieranie powstańców. 9.XII.863 r. rozstrzelano S. Bijana i S. Łoskutowa, służących w garnizonie rosyjskim, za pomoc walczącym. 2.V.1864 r. podobny los spotkał pojmanych powstańców: B. Tylicza, P. Trofimowa, G. Iwanowa, F. Patka oraz L. Dąbrowskiego. Na zakończenie wystąpienia dr Kalinowski zaprezentował okolicznościową broszurę pt. 200 lat Powiatu Radzyńskiego 1810-2010.
Po wykładzie uczestnicy uroczystości mieli jeszcze przyjemność obejrzeć część artystyczną upamiętniającą Powstanie Styczniowe w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, noszącej imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Na koniec Marek Wołosowicz, przewodniczący Rady Powiatu, podziękował gościom za przybycie, po czym zamknął sesję Rady Miasta i Powiatu. Przy wyjściu każdy uczestnik otrzymał pamiątkową broszurę 200 LAT POWIATU RADZYŃSKIEGO 1810-2010.

mt_gallery:Uroczysta Sesja Rady Powiatu i Rady Miasta Radzyń Podlaski 

Więcej kliknij tutaj