UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023 DLA KLAS AKADEMICKICH SGH

3 listopada 2022 roku miała miejsce ogólnopolska inauguracja roku akademickiego 2022/2023 dla  Klas Akademickich SGH. Została poprowadzona przez panią Dorotę Popowską – Dyrektora Centrum Edukacji Otwartej SGH. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół zakwalifikowanych do Programu oraz opiekunowie klas wraz z młodzieżą. Naszą szkołę reprezentowała pani wicedyrektor Barbara Zaniewicz oraz pani Edyta Fijałek wraz z uczniami klasy 2 tef. W czasie spotkania powitano 5 szkół, które od tego roku szkolnego zostały przyjęte do społeczności Klas Akademickich SGH. Warto przypomnieć, że nasza szkoła jako jedna z pierwszych została zakwalifikowana do Programu, który realizujemy od 2016 roku.

W trakcie spotkania uroczystego powitania uczestników dokonał rektor dr hab. Piotr Wachowiak oraz  prorektor ds. dydaktyki i studentów dr hab. Krzysztof Kozłowski. Pani Dorota Popowska Dyrektor Centrum Otwartej Edukacji przedstawiła planowane działania na ten rok szkolny. Wśród nich:

 • założenie profilu Klasy Akademickiej SGH na Facebooku;
 • zajęcia realizowane w szkołach – wykłady/warsztaty stacjonarne;
 • wizyty szkół w SGH;
 • webinaria;
 • Dzień SGH w szkole;
 • Dzień Otwarty SGH;
 • korzystanie z zasobów Biblioteki SGH.

Następnie zgromadzeni w Auli Głównej w Gmachu Głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  wysłuchali następujących wystąpień:

 • Joanna Kaszewska Koordynator programu Klasa Akademicka SGH Panel Klasy Akademickiej SGH
 • Teresa Długosz Dyrektor Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami Zaangażowanie Centrum Kariery i Relacji z Absolwentami w programie Klasa Akademicka SGH
 • Teresa Długosz Dział Rekrutacji Zaangażowanie Działu Rekrutacji w programie Klasa Akademicka SGH
 • Joanna Rudaś, Joanna Obiegałka Biblioteka, Oddział Informacji Naukowej i Centrum Dokumentacji Europejskiej Zaangażowanie Biblioteki w programie Klasa Akademicka SGH
 • Marta Ekner Przewodnicząca Samorządu Studentów Zaangażowanie Samorządu Studentów i Studenckich Kół Naukowych w programie Klasa Akademicka SGH

Po zakończeniu inauguracji uczniowie spotkali się z Kingą Sposób absolwentką naszej szkoły, która obecnie studiuje na SGH. Kinga opowiedziała młodzieży jak studiuje się na tej uczelni, jakie są jej walory i możliwości, które stwarza studentom. Przedstawiła także swoją drogę do sukcesu.

Zwieńczeniem wizyty w Warszawie było zwiedzanie Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka.