Udany start w Olimpiadzie Techniki Samochodowej

Image21 marca 2009 r. trzech uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych im. Jana Pawła II uczestniczyło w Olimpiadzie Techniki Samochodowej. Olimpiada odbyła się w Warszawie w gmachu Politechniki Warszawskiej ul. Narbutta 84. Zgłosiło się 368 uczniów z całego kraju.

 

 

Uczniowie klasy 4Ts pod bacznym okiem opiekuna mgr inż Mariusza Antola zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiadomości i umiejętności a ich wyniki przedstawiają się następująco:

13 miejsce w kraju Tomasz Kruczek  – 50 punktów
14 miejsce w kraju Jarosław Kopryk  – 49 punktów
25 miejsce w kraju Tomasz Wójcik    – 37 punktów

 

Przedmiotem II etapu olimpiady był zestaw 40 pytań testowych obejmujących wiedzę podstawową (w tym: elementy matematyki i fizyki, materiałoznawstwo, rysunek techniczny maszynowy, techniki wytwarzania, podstawy budowy maszyn) oraz wiedzę specjalistyczną (budowa, naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych) z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska i przepisów bhp.
Kryterium oceny wyników stanowiło rozwiązanie zadań w ciągu 40 minut przez:
− wybranie jednej (właściwej) z czterech odpowiedzi zamieszczonych w zadaniu testowym,
− prawidłowe rozwiązanie zadania obliczeniowego.
Poziom trudności poszczególnych zadań był zróżnicowany, co znajdowało odzwierciedlenie
w wagach punktowych (prawidłowym odpowiedziom przypisano 1; 2 lub 3 punkty).
Maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań wynosiła 80. Należy zaznaczyć, że najwyższy wynik w kraju to 58 punków, a do pierwszej jedenastki finalistów zakwalifikował się uczeń z 52 punktami.

 

mt_gallery:Olimpiada Techniki Samochodowej 

{youtube}n3kos5mW7rQ{/youtube}

Więcej kliknij tutaj