Uczniowie ZSP Stypendystami Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki!

16 listopada 2023 r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się piękna uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów i Stypendystom Ministra Edukacji i Nauki. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i oświatowych, dyrektorzy szkół z terenu województwa lubelskiego oraz nauczyciele i rodzice stypendystów.

W gronie nagrodzonych znalazło się czterech uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Stypendyści Prezesa Rady Ministra w, uczniowie ZSP:

  1. Aleksandra Majczyna – uczennica drugiej klasy II Liceum Ogólnokształcącego o profilu prawno-administracyjnym
  2. Rafał Sposób – uczeń piątej klasy Technikum w zawodzie technik budownictwa

Stypendium na rok szkolny 2023/2024 ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2022/2023 otrzymali:

  1. Chadaj Bartosz – uczeń trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik pojazdów samochodowych
  2. Szwed Karol – uczeń czwartej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk

Niezwykle miłym akcentem było wystąpienie w imieniu nagrodzonych Karola Szweda ucznia Technikum ZSP .

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazali się szczególnym uzdolnieniem w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki przyznawane jest uczniom uzyskującym wybitne osiągnięcia edukacyjne w szczególności: laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych oraz uczniom którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy!