Uczniowie ZSP im. Jana Pawła II na Olimpiadzie Wynalazczości.

Dnia 10.04.2018r. odbył się w Białej Podlaskiej etap okręgowy Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość organizowanej przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Lublinie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II – Natalia Warzywoda, Kamila Wiszniewska i Karol Wiszniewski z technikum budowlanego – drużynowo zajęli drugie miejsce. Indywidualnie również wypadli dobrze, Karol Wiszniewski zajął piąte a Natalia Warzywoda zajęła szóste miejsce w konkursie, którego zakres tematyczny znacznie wykracza poza program nauczania technikum.