Uczniowie z ZSP kształcący się w zawodzie technik mechanik odbyli spotkanie z przyszłym pracodawcą

W dniu 21 marca 2018r. odbyło się spotkanie uczniów klas technikum mechanicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim z przedstawicielem firmy produkcyjnej Protechnika z Łukowa. Spotkanie  miało na celu zachęcenie przyszłych absolwentów naszej szkoły do podjęcia pracy w firmie na atrakcyjnych warunkach zatrudnienia. Dla uczniów klas młodszych firma Protechnika oferuje atrakcyjne wsparcie w postaci kursów zawodowych, płatnych praktyk, staży oraz stypendiów dla najlepszych uczniów. Absolwenci zawodu technik mechanik, jak podkreślił przedstawiciel firmy, stają się jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych na rynku pracy. Skłania to zakład do współpracy ze szkołą oraz objęciem patronatem i wsparciem edukacyjnym uczniów tego zawodu.