Uczniowie klas I i II Technikum w zawodzie technik ekonomista ZSP uczestniczyli w webinarium

Webinarium (ang. Web (sieć) + seminar (seminarium)) – to rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami,    z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W założeniu przypomina tradycyjne spotkanie i umożliwia kontakt mimo dużych odległości.
Szkoła Główna Handlowa w roku szkolnym 2017/2018 dla szkół partnerskich uruchomiła nową formę zajęć w ramach programu Klasa akademicka SGH – webinaria. Uczniowie biorą udział w zajęciach online prowadzonych na żywo przez pracowników naukowych w kilku szkołach jednocześnie.

Uczniowie wysłuchali wykładu dr Joanny Tabor-Błażewicz z Zakładu Badań nad Edukacją Menedżerską w Instytucie Zarządzania SGH na temat Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie.
Prowadząca przedstawiła pojęcie talentu i zapoznała uczniów z grupami talentów w organizacji:
– High Potentials – uzdolnione i zaangażowane osoby,
– High Performers – najlepszy, wzór, ma najlepsze oceny
– irreplaceable Professional – nie do zastąpienia
Uczniowie zapoznali się z elementami procesu zarządzania talentami i pomysłami na ich wykorzystanie w organizacji. Głównymi priorytetami HR jest: przyciąganie, zatrudnianie, motywowanie i rozwijanie.
Webinarium prowadzone było z wykorzystaniem platformy Clickmeeting, w ramach której był przekazywany obraz nauczyciela z kamery, publikowano prezentację oraz uczestnicy zadawali pytania na czacie tekstowym a prowadząca webinarium udzielała odpowiedzi.

Szkoły biorące udział w webinarium 12 lutego 2018 r.:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie
XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie
II Liceum Ogólnokształcące im. H. Malczewskiej w Zawierciu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim