Uczniowie II LO w ZSP rozpoczęli zajęcia na KUL

W kwietniu 2017 roku  została podpisana umowa patronacka pomiędzy  Wydziałem Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, a II Liceum Ogólnokształcącym w ZSP. Na jej efekty nie trzeba było długo czekać. Już na początku czerwca klasy pierwsza i druga o profilu prawno-administracyjnym zostały zaproszone na spotkanie w murach uczelni.  Powitał ich Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Wiak. Wyraził radość z rozpoczęcia współpracy i przedstawił porządek wizyty. Uczniowie II LO mieli okazję uczestniczyć w niezwykle ciekawych warsztatach, przygotowanych przez studentów KUL, na temat prawa cywilnego i własności. Poznali  zasady działania Uniwersyteckiej Poradni Prawnej i dzięki zainicjowanym przez studentów ćwiczeniom mogli przekonać się, jak wygląda praca tym miejscu.  Wysłuchali też wykładu o prawach konsumentów, który wygłosił dr hab. Wojciech Wytrążek. Zawarł tam wiele praktycznych porad i ciekawych przykładów związanych z codziennymi doświadczeniami młodych ludzi. Następnie Ambasador KUL przedstawił ofertę uczelni i oprowadził młodzież po okazałym budynku. Ostatnim punktem programu było zwiedzanie Muzeum KUL, w którym znajduje się wiele ciekawych eksponatów związanych z historią uczelni. Na koniec wszyscy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przy słynnym pomniku przedstawiającym spotkanie Papieża Jana Pawła II z Prymasem Stefanem Kardynałem Wyszyńskim. Uczniowie byli bardzo zadowoleni  z zajęć na uczelni. Spotkanie z Dziekanem, profesorami i studentami było dla nich niezwykle ciekawym doświadczeniem . Kolejne zajęcia na KUL odbędą się już we wrześniu.  

Dorota Krasucka