Technik ekonomista na 100%

ImageObecna klasa czwarta technikum ekonomicznego (4teh), to pierwsza, która zdawała egzamin zawodowy w nowej formule. Aby uzyskać tytuł zawodowy technik ekonomista uczniowie musieli zdać egzaminy z dwóch kwalifikacji:
A. 35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji  – egzamin na koniec klasy trzeciej,
A.36 – Prowadzenie rachunkowości – egzamin po I semestrze w klasie czwartej.
W obydwu przypadkach uczniowie poradzili sobie doskonale i uzyskali świetne wyniki zarówno w etapie pisemnym, jak i praktycznym egzaminu.

Kwalifikacja A.35
Zdawalność w ZSP wyniosła 100%, przy średniej zdawalności w kraju na poziomie 84,39% i w województwie lubelskim 82,65%.

 A.35

Na podkreślenie zasługuje fakt, że mamy nie tylko świetną zdawalność, ale też rewelacyjne średnie wyniki:
•  w etapie pisemnym egzaminu średni wynik to 84%,
•  w etapie praktycznym średni wynik wyniósł 99,76% (16 z 17 uczniów zdobyło wynik 100%).

Kwalifikacja A.36
Równie dobrze uczniowie poradzili sobie i na tym etapie. Zdawalność w ZSP wyniosła 100%, przy średniej zdawalności w OKE  na poziomie 82,17% i w województwie lubelskim 78,04%.

A.36 

 

Również w tej kwalifikacji uzyskaliśmy doskonałe średnie wyniki:
•  w etapie pisemnym egzaminu średni wynik to 89%,
•  w etapie praktycznym średni wynik wyniósł 98% (10 z 17 uczniów zdobyło wynik 100%).
Uzyskane wyniki z dwóch kwalifikacji potwierdzają wysoki poziom kształcenia ekonomistów zarówno na poziomie teoretycznym jak i praktycznym co gwarantuje bardzo dobre przygotowanie do pracy zawodowej, jak też daje podbudowę dla studiów na kierunkach ekonomicznych.
Wszyscy uczniowie klasy Technikum ekonomicznego po ukończeniu szkoły i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzymają tytuły zawodowe Technik ekonomista.
Klasa 4teh, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, niech to będzie dobry początek Waszej dalszej drogi zawodowej.
Jesteśmy z was dumni.

Technik ekonomista na 100%Technik ekonomista na 100% 

Więcej kliknij tutaj