„SZPIEDZY TACY JAK MY…” – LEKCJA AKADEMICKA UPH w ZSP

19 maja 2023 r. uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego o profilu humanistycznym i prawno-administracyjnym uczestniczyli w lekcji historii mającej formułę wykładu akademickiego poprowadzonego przez dr hab. Marcina Kruszyńskiego, profesora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.  Pan Profesor przybliżył uczniom i nauczycielom treści  z zakresu swoich badań naukowych w temacie „Szpiedzy tacy jak my… Polski wywiad w XX w. Analiza wybranych przypadków”, w którym omówił działalność polskich szpiegów w ZSRR w okresie międzywojennym. Wykład poprowadzony z wielką swadą, poruszający wiele wątków i przybliżający wiedzę o warunkach życia w totalitarnym Związku Sowieckim oraz o możliwościach i sposobach pracy szpiegowskiej spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Pan prof. Marcin Kruszyński nie tylko w interesujący sposób poszerzył wiedzę z zakresu historii najnowszej wśród słuchaczy, ale też bez problemu przekonał uczestników lekcji, że historię tworzą ludzie, którzy piszą ją swoimi działaniami. Czekamy na kolejny wykład.

Spotkanie było możliwe dzięki współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach i programowi „Lekcja Akademicka”, który jest skierowany do uczniów szkół średnich. Jego celem jest wsparcie wysiłku szkół w rozwoju humanistycznym uczniów, ukazanie historii jako interesującej sfery wiedzy rozszerzającej horyzonty człowieka i oswajanie uczniów z formułą wykładu akademickiego.