Szkolne Koło PCK w ZSP rozpoczyna działalność !

Dołącz do Nas!

Jeśli masz ochotę:
– pomagać potrzebującym,
– promować idee humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka,
– działać na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i  profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej,
– kształtować postawy brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie,
– promować prace wolontariuszy wśród uczniów.

Zapisy i szczegółowe informacje u opiekunek: p. Justyny Mitury i p. Magdaleny Iwańczuk