Sukcesy uczniów ZSP w XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Alfik Matematyczny

Organizatorem XXIX edycji konkursu jest firma edukacyjna Łowcy Talentów – JERSZ.

Konkurs jest formą wsparcia szkół w zakresie odkrywania i rozwijania uzdolnień dzieci i młodzieży. Inicjatywa promuje talenty i osiągnięcia uczniów oraz pomaga im kształtować ważne kompetencje osobiste.

Uczniowie naszej szkoły zmagali się z zadaniami konkursowymi na różnych poziomach.

Najlepsze wyniki otrzymali uczniowie:

  1. NINA CIERYT (2lb) – 3 miejsce w województwie lubelskim (II Liceum Ogólnokształcące)
  2. SZYMO CIERYT (1lb) – 4 miejsce w województwie lubelskim (II Liceum Ogólnokształcące)
  3. ANNA ZALEWSKA (1tge) – 8 miejsce w województwie lubelskim (Technikum)
  4. OLGA ŚWIĆ (3tef) – 42 miejsce w województwie lubelskim (Technikum)
  5. OLGA LENDZION (2tl) – 60 miejsce w województwie lubelskim (Technikum)

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Koordynator: Monika Podniesińska